https://youtube.com/watch?v=cqzcPUUV_mY
Mới khét lẹt sử dụng hơn 3v km lốp sơ cua chưa hạ thì có gì cần bàn về chất xe và độ mới: Mazda CX5 bản 2.5 sx 2016. Xe trang bị đề nổ thông minh, màn hình …

関連ツイート

https://twitter.com/HiROMAZDAMG5/status/1386119455810326528 https://twitter.com/AKI_R_R0217/status/1386104850937618435